cansas

19 tekstów – auto­rem jest can­sas.

Naj­cięższe co człowiek może zrobić
To całe życie być sobą 

myśl • 25 maja 2012, 20:19

sa­mi tworzy­my własną prawdę 

myśl • 12 maja 2012, 19:20

dob­rze za­kamuf­lo­wana as­połeczna fobia,
zwa­na pow­szechnie samotnością 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 maja 2012, 13:51

nieważne, czy jes­tem dla Ciebie Li­sem czy Różą ...

star­czy mi BYĆ 

myśl • 8 maja 2012, 21:19

mężczyz­na nig­dy nie zos­ta­wi ko­biety której jest win­ny opiekę i miłość 

myśl • 7 maja 2012, 11:39

Tęskno­ta za Tobą jest jak woj­na atomowa
Ty rzu­casz we mnie cichy­mi dniami, niczym pociskami
A ja przecze­kuję wszys­tko w okopach 

myśl • 5 maja 2012, 17:12

...

cza­row­ni­co,
dob­rze wyglądasz

śmierć na­pawa Cię dumą 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 16 kwietnia 2012, 13:09

wta­jem­nicz mnie w siebie.
poświęć je­den dzień i opo­wiedz choć roz­dział ... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 15 kwietnia 2012, 21:01

...

po oko­licznych łąkach poz­wolę Ci podążać za swym cieniem
po­tykać się o wys­tające kłam­stwa i wyrządzo­ne zło

og­rze­wać się wśród ciepłych pro­mieni milczenia

poz­wolę Ci pat­rzeć na zieleń sukienki
wzro­kiem do­tykać ciem­nych włosów

marze­niami zaróżowionych warg

dot­rze­my do wys­py ostatniej
gdzie przy­wołane diabły od­tańczą ta­niec śmierci 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 8 kwietnia 2012, 20:16

...

od­najdź mnie
wśród mon­gol­skich traw
szcze­biotu af­ry­kańskich ulic
i chłodu ka­nadyj­skich miast 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 5 kwietnia 2012, 20:03

cansas

zwykła, zwyczajna, trochę inna;

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

cansas

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność